Zing.vn ghi lại hình ảnh một địa chỉ đào tiền ảo ở Đắk Lắk.

Zing Công Nghệ – Chuyên mục video về Xe, Công nghệ của Zing.vn

Đăng ký: https://goo.gl/nAOx9w
Trang Công nghệ: http://information.zing.vn/cong-nghe.html
Trang Xe: http://information.zing.vn/oto-xe-may.html
Fb: http://fb.com/zingcongnghe
Twitter: http://twitter.com/zingcongnghe
YouTube: http://youtube.com/consumer/zingtechnology
Instagram: http://instagram.com/zingcongnghe